Enye yezinto ezivame ukudala ubunzima kulabo abasebenza emkhakheni wokufunda ukuthi amasu nezindlela ezisebenziseka kahle kaningi akulula ukuthi zifundwe futhi kwesinye isikhathi zidinga ukubhekwa isikhathi eside ngongoti emkhakheni. Ngakho-ke kunesidingo sokwenza okuningi kwengxenye yomfundi ngezindlela ezisebenzayo kakhulu zokutadisha ukuze zenziwe ezabo.

Yize izazi zokusebenza kwengqondo ezengqondo nezemfundo zithole izindlela eziningi ezethembisayo zokuthuthukisa ukusebenza kwezemfundo nezifundo, ubufakazi maqondana nokusebenza kwabo kanye nokusebenza kwabo kusasebenza[2].

Kodwa-ke, kukhona inqubo ebonakala njengethuluzi elinamandla lokufunda lesikhathi eside: ukubuyisa okuphindaphindiwe kolwazi olufundwe[4]; kodwa-ke, amandla abafundi okusebenzisa ngokuzimela, ngaphandle kokuqashwa kwangaphandle, akuvami ukuthi ahlolwe. Ngokuphambene nalokho, ucwaningo oluncane olukhona lubonakala lukhombisa ukuthi abafundi bakhetha ukusebenzisa isikhathi sabo basebenzise amanye amasu, njengezikhathi zokubuyekezwa, kunokuba bakhumbule ngokomqondo lokho okufundile[3].


Kusuka ezifundweni ezedlule, ukufundisisa okungaguquki kuzobhekwa okungenani nokubuyiselwa okuthathu kwememori yolwazi olufundwe[3]. Njengoba kushiwo, noma kunjalo, akucaci ukuthi abafundi bayakwazi yini ukusebenzisa lelo qhinga ngokuzimela nokuthi bakwazile kangakanani ukwenza ukusetshenziswa kwalo kube ngokujwayelekile. Kulokhu u-Ariel nozakwabo basungule ucwaningo oluqukethe izivivinyo ezimbili zokuphendula empeleni lemibuzo emibili esanda kushiwo[1].

Ukuhlolwa kokuqala kuqondiswe ku- qinisekisa ukuthi, ngemiyalo embalwa elula, iqembu labafundi baseyunivesithi ngabe bakwazile ukwenza ngcono ukufunda kwabo ngokusebenzisa inqubo yokuphindaphinda okuphindwe kabili kwe-mnemonic.

Ngokuhlola okwesibili esikhundleni salokho abacwaningi abafanayo babefuna vivinya uma kamuva abafundi abafanayo bezoqhubeka nokusebenzisa inqubo efanayo ngokuzenzakalelayo, okungukuthi, ngaphandle kwemiyalo eyengeziwe noma ukucela kwangaphandle.

Ake sithathe isibonelo sokululama okuphindaphindiwe kwe-mnemonic: ake sithi kufanele sibambe ngekhanda uhlu lwezitolo; imvamisa abantu bafunda kabusha imininingwane baze bakwazi ukuyiphinda kahle. Le ndlela esikhundleni idinga ukuthi, uma igcinwe, abantu baphindaphinda imininingwane efanayo okungenani amahlandla ama-3. Lokhu kufanele kubenze bazinze kwinkumbulo ngaphezu kwalokho obekuzokwenzeka ngokumane uye ngaphezulu kwabo ngokufunda uhlu kabusha.

Ake sihambe manje ukubona ukuhlolwa ngakunye nokuthi yimiphi imiphumela abayikhombisile.

Isivivinyo 1

Abafundi baseyunivesithi abangama-30 babelwa imigomo engama-20 yaseLithuania ukuthi bayifunde. Abafundi bahlukaniswe ngamaqembu amabili:

  • Ingxenye yabantu yatshelwa nje funda ukuhunyushwa kwamagama esiLithuania, ngaphandle kwemiyalo ethile, ukuze ufunde okuningi ngangokunokwenzeka.
  • Enye ingxenye yababambe iqhaza bayinikwa Umsebenzi ofanayo kepha ngokungezwa komyalo: batshelwa ukuthi bazihlole kaningi bona Ukuhlola lokho obekubhalwe ngekhanda empeleni kuyicebo eliphumelelayo ukwenza ngcono ukufunda (kwaboniswa namashadi wokuxhasa le thesis). Ngokwenziwayo kwaphakanyiswa kubo, lapho sebefunde igama elisha, ukwenza okungenani imizamo emithathu yokuyikhumbula ngaphambi kokuyicabanga ukuthi ifundile.

Womabili la maqembu ahlolwe ngemuva kwemizuzu engama-45 ukubona ukuthi mangaki amagama afundile.

Ngabe kwaqhamuka ini?

  • Okokuqala, imiyalo elula enikeziwe (ukukhumbula amagama okungenani izikhathi ezi-3) yayanele ukukhuphula kakhulu amathuba okuthi uhlelo oluzosetshenziswa. Ngamanye amazwi, abantu lecebo eliphakanyiselwe bona benza imizamo eminingana yokukhumbula imigomo okufanele ifundwe.
  • Futhi, njengoba kulindeleke, abantu ababesebenzisa isu bakhumbula amagama amaningi esiLithuania kuqhathaniswa neqembu elingatholanga iziphakamiso zokuthi ungafundelwa kanjani.
  • Ekugcineni, emaqenjini womabili inani lamagama afundwe ahlobene kakhulu nenani lokufakwa kabusha kwesigaba sokufunda.

Ngokufingqa, isu lokufunda lisebenze liphumelele ngempela futhi abafundi bakwazile ukulisebenzisa ngemiyalo embalwa kakhulu.

Isivivinyo 2

Isilingo sesibili esizame ukuphendula imibuzo emibili: Ngabe ukusetshenziswa kwecebo lokuphinda kusetshenziswe kabusha kuholele ekusetshenzisweni kwalo okuhlala isikhathi eside? Ngabe abafundi babeyosebenzisa ukusetshenziswa kwawo kwezinye izinto zokufunda ukuze zifunde?

Ukuphendula le mibuzo, abaphenyi baphinde bahlola okwesibili abantu abafanayo. Inqubo yayifana kakhulu naleya yokulinga kokuqala kepha ngomehluko othile futhi kwenziwa izigaba ezimbili: esifundweni sokuqala kwadingeka ukuba bafunde amagama amasha esiLithuania futhi esigabeni sesibili babefanele bafunde amagama esiSuthu. Into ebaluleke kakhulu ukuthi kuleli cala alikho iqembu elinikezwe izeluleko zokuthi ungafundelwa kanjani.

Ngabe kwaqhamuka ini?

  • Ukuqala, abantu ekuhlolweni kokuqala bathola isiphakamiso sokusebenzisa isu lokuphinda lisebenze kabusha baqhubeka nokusebenzisa le ndlela ngokuzenzakalelayo ekuhlolweni kwesibili ababengatholi zinkomba kulo.
  • Futhi kuleli cala, labo abasebenzisa isu lokufunda okungenhla bafunda imigomo eminingi.
  • Ngaphezu kwalokho, isu laqhubeka ukusetshenziswa ngasikhathi sinye noma ulwazi olwaluzofundwa lushintshiwe (lisuka kuLithuania laya esiSwahili).
  • Ekugcineni, ngisho nakulesi simo, inani lamagama afundwe ahambisana nenombolo yokuphindwa kwesigaba sokufunda.

iziphetho

Sekukonke, ucwaningo lubonakala lukhombisa ukuthi ukukhumbula ngokucacile imininingwane efundwe izikhathi ezintathu noma ngaphezulu kuthuthukisa ikhono lokufunda. Futhi, okungenani kubantu abadala abasezingeni leyunivesithi, le ndlela ibonakala sengathi isetshenziswe kalula ngemiyalo embalwa elula, ngaphandle kwesidingo sokuqeqeshwa okukhethekile. Ukuyifunda, ngakho-ke, kungaba okwanele ukukuphakamisa kulabo okufanele bayisebenzise.

Qala ukuthayipha bese ucindezela u-Enter ukusesha