Sekuyiminyaka eminingi kwaziwa ukuthi i-multiple sclerosis, engxenyeni enkulu yabantu abahlushwa yiyo, ihambisana nokuphazamiseka kwengqondo; kwalokhu, ukusilela kolimi kuphakathi kokuncane okuphenywayo. Kokunye okumbalwa ocwaningwe kokulimala kolimi kwe-multiple sclerosis yilokho okwenziwa nguPlanche nozakwabo[2], okucatshangelwa ukuthi yi-16% yabantu abanalesi sifo kuphela ezizoba nezinguquko emkhakheni wezilimi (yize, kubalulekile ukukugcizelela, lesi sizinda besiphenywe kuphela ngovavanyo lwehlelo olufana neBoston Naming Test, esibhale ngalo a incazelo emfushane).

Kodwa-ke, noma ngubani obambe iqhaza ekuhlolweni kwe-neuropsychological kule ndawo uyakwazi lokho Enye yezinkinga ezibikwa kakhulu yiziguli iphathelene nolimi. Ngokufanele ngalesi sizathu u-El-Wash kanye nabahlanganyeli bahlolisise imvamisa lapho abantu abane-sclerosis eminingi bekhononda ngokukhuluma ngamazwi noma ngokusilela kokuqonda, ngenkathi bezama ukuhlanganisa lobu bunzima nekhwalithi yempilo.

Ucwaningo

Bonke ababambe iqhaza ocwaningweni babengabantu abane-sclerosis eminingi ababesebenza ngaphansi kwemibuzo elandelayo:


  • Iphepha lemibuzo kumuntu ngamunye emtholampilo nokwazi kwabantu.
  • Lo Uhlu lwemibuzo ekhethekile yenzalo yenhliziyo yabantu abane-Multiple Sclerosis, umbuzo wento eyi-16 ephathelene nokuphazamiseka kolimi kufaka phakathi ukwenziwa kwamagama, ulimi olubonakalayo, amaphutha ngokuqamba amagama nezinkinga zokuqonda ulimi.
  • Il I-12-Item iDemo Inhlolovo, imibuzo emayelana nezinga lobuqotho bomzimba, amakhono wezenhlalo, izinhlungu zomzimba, ukukhathala, ukulinganiselwa okuhlobene nezinkinga zezempilo, ukubona kwempilo jikelele.

Inhloso bekuwukubona ukuthi ngabe ukusilela kolimi kubikwa ngabantu abaxhumene (okusho ukuthi, bahambisana) nekhwalithi yabo yokuphila.

Imiphumela

Ama-75% abantu abane-multiple sclerosis, okungenani labo ababambe iqhaza kulolu cwaningo, abike ukuntuleka kolimi. Ikakhulu, ama-66% abike ubunzima ekukhumbuleni amagama, izinkinga ezingama-54% nolimi oluzwakalayo, amaphutha angama-49% ngokuqamba amagama nezinkinga ezingama-41% zokuqonda ulimi olukhulunywa.

Lobunzima abuzange buhluka phakathi kwabesilisa nabesifazane; akukho mehluko ovelile noma ngokwesisekelo sezinga lemfundo, lokungabonakali kwe-sclerosis eminingi noma ukudakwa kwezidakamizwa; ngasikhathi sinye, ukusilela okubikiwe bekungahambisani nobudala noma isikhathi okwatholakala ngaso isifo.

Kufanele kuqapheleke nokho ukuthi ukuba khona kobunzima bokuqonda kwezilimi bekuvame kakhulu kubantu abangenawo umsebenzi, ngamaphesenti amabili (24%) uma kuqhathaniswa nalabo ababenomsebenzi.

Ngaphezu kwalokho, ukusilela kolimi bekubonwa kaningi kakhulu kubantu ababika izinga eliphansi lempilo.

isiphetho

Ukuxhaphaka okukhulu kwezimpawu ezavela kulolu cwaningo kubonakala kungahambisani nombono osekuphele isikhathi eside wokuthi ulimi lukhona emzimbeni wesifo sokuqina kwezimpawu eziningi. Lokhu kufanele kwaziwe kochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo abasebenza kule ndawo, bahlale bebuza iziguli uma zibona ubunzima emkhakheni wezilimi.

Qala ukuthayipha bese ucindezela u-Enter ukusesha

Ukuphuculwa kwamakhono nsuku zonke kubantu abadala kakhuluUkuvuselelwa kwe-computer neuropsychological ku-sclerosis eminingi